Fair Trade

 

De producenten van Incensum hebben als doel om welvaart te genereren voor de werknemers van kleine producenten van de Derde Wereld.

Het Incensum model gaat niet alleen uit van liefdadigheid, maar legt een zekere verantwoordelijkheid bij de werknemers.

Incensum heeft een speciaal werknemersfonds opgericht.
Het fonds is in wezen niet meer dan een bankrekening, eigendom van en beheerd door de Incensum Employee Welfare Society. Dit is een charitatieve stichting die officieel geregistreerd is.

De inkomsten komen van de groothandelaren en winkeliers die Incensum verkopen. In totaal wordt er verwacht dat er door beiden in totaal 10 % van de inkoopwaarde wordt teruggestort in het werknemersfonds. Het is een nieuw experiment van sociaal ondernemerschap. De tijd zal leren of het programma succesvol is. Het succes zal voor een groot deel afhangen van de oprechtheid van de betreffende groothandelaren en winkeliers. Om het programma te laten slagen zal Uit den Vreemde als importeur deze 10% bijdrage in de introductiefase van Incensum in Nederland voor zijn rekening nemen.

De Incensum medewerkers krijgen naast een basissalaris, dat al hoger is dan de normale lonen in Zuid-India een extra bonus op alle uitgevoerde Incensum wierook.

Het programma heeft al positieve neveneffecten bewerkstelligd. Sinds de invoering is de productiviteit enorm omhoog gegaan. De medewerkers zijn zich ervan bewust dat een optimale productiviteit samen met een constante kwaliteit zal resulteren in betere handel en dus meer inkomsten voor het werknemersfonds.

Enkele kenmerken van het fonds: Werknemers moeten minimaal 6 maanden gewerkt hebben voordat zij lid kunnen worden. Van alle middelen wordt 10% gereserveerd voor een levensverzekering, noodfonds en pensioenfonds. De rest van de inkomsten worden onderverdeeld in twee delen: Een deel, ongeveer 65 % , gaat naar een maandelijkse bonus van de werknemers. Een kleiner deel , ongeveer 35 % is gereserveerd voor een tweejaarlijks festival. Het Pongal-festival en Diwali, het feest van het licht.

Voor U als Incensum gebruiker moet het ook een goed gevoel zijn om te genieten van een uitzonderlijke wierook, die op een eerlijke manier geproduceerd is.

Incensum een eerlijke, heerlijke wierook.